काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको एक झलक

कृपैया थप अपडेट तथा ताजा समाचारको लागी तल बायाँ तर्फ रहेको BELL ICON मा PRESS गर्न नबिर्सिनु होला।